دُورِه هــای آموزِشــــی

C O U R S E S

صدای قدم‌های خلاقیت در راهرو می‌پیچید، بوی عطری که به خودش زده فضا رو پرکرده است. خلاقیت، به کالبد رادیمگ در آمده پشت درِ خانه‌ی ذهنت ایستاده و آرام می‌کوبد. کیفی سنگین حامل محتوا بر دوشش است. و راه گشودن در، بر روی خلاقیتِ بدل شده به داوینچی کد همین‌جاست.

دوره‌ی ۹۶ نقشه‌ی یافتن مجهول‌های این راه پرپیچ است. الگوهایِ یافتن راه‌ها و بی‌راهه‌ها که آدمی بی‌آن‌ها کورمال‌کورمال می‌تواند سال‌ها دور خودش بچرخد؛ و این تمام چیزی که وصل شدن به الگوی بی‌نهایت تولید محتوا را میسر می‌کند یافتن جواب درست مجهولات.